Księgi wieczyste są publicznym, jawnym rejestrem, służącym ustaleniu stanu prawnego nieruchomości. Są one zakładane i prowadzone przez właściwe ze względu na położenie nieruchomości, wydziały wieczysto-księgowe sądów rejonowych. Od 2010 roku funkcjonuje elektroniczna przeglądarka ksiąg wieczystych, dzięki której możliwy jest – powszechny i bezpłatny - dostęp do treści ksiąg wieczystych prowadzonych w postaci elektronicznej.

Wystarczy znać numer księgi wieczystej, aby móc przez Internet przeglądać księgę wieczystą.

Dostęp do systemu online:
http://ekw.ms.gov.pl/