Krajowy Rejestr Sądowy jest publicznym jawnym rejestrem podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym. Krajowy Rejestr Sądowy składa się z trzech osobnych rejestrów, w których prowadzi się spis: 1. przedsiębiorców, 2. stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej: 3. dłużników niewypłacalnych.

 

Od 2012 roku na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości działa wyszukiwarka podmiotów podlegających obowiązkowemu wpisowi, dzięki której możliwe jest bezpłatne pobranie dokumentu Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego odpowiadającego aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców i stowarzyszeń.